PARLAMENTARNE VOLITVE 2011

Kandidat SEM-Si

VOLILNA ENOTA 3 (LJUBLJANA CENTER)

Gašper Petrač, okraj 1 in 2

 

UTD – Univerzalni temeljni dohodek

Novo razumevanje dela
Vzgoja otrok, gospodinjski opravki, delo na vrtu, različna prostovoljna dela v lokalni skupnosti (v društvih ali kako drugače) … Vse to ima veliko korist za celotno družbo. Na primer, majhen otrok, ki potrebuje veliko skrbi in nege, bo nekega dne postal delavec v tovarni, uslužbenec, politik, inženir ali kaj drugega. A do tja je dolga pot in mnogo ur, ki jih mora nekdo »vložiti« vanj. Koliko je šele dela, opravljenega v okviru gospodinjstev, ki je nujno potrebno, da lahko tisti, ki so zaposleni v podjetjih ali državnih ustanovah, svoje delo opravljajo nemoteno.
Delo v okviru t. i. nevidne ekonomije je težko ovrednotiti in izplačati v obliki plače. Vendar vsakdo na planetu k tej nevidni ekonomiji prispeva vsaj majhen delež, vse to delo skupaj pa po vloženem trudu in učinku presega delo v uradni (plačani) ekonomiji. Primeren način plačevanja 'nevidnega' dela je zato ideja univerzalnega temeljnega dohodka.
In to je prva večja sprememba sistema, za katero se zavzemamo in ki jo bomo začeli uvajati, ko dobimo možnost.
Začne se z uvedbo uTD (delnega UTD – spremembe je vendarle treba uvesti postopno), pri čemer se trenutnih 16 socialnih transferjev zamenja z uTD (seznam teh transferjev, pogojenih z različnimi postavkami, najdete tukaj: http://www.sem-si.si/portal/article.php/UTD2).
Preračuni kažejo, da bi od 1,7 milijarde, namenjene za socialo, ostalo 70 milijonov (predvsem na račun birokracije; toliko davkoplačevalce stane trenutni aparat, ki razdeljuje ta denar).

Zakaj je UTD dobra rešitev?

  • Tisti brez drugih dohodkov tako ali tako že v sedanji ureditvi dobivajo neko nadomestilo, ponavadi socialno. A dokazovanje tega statusa je mnogokrat težavno, predvsem pa dolgotrajno in ponižujoče, saj je človek prisiljen dokazovati, da je nekaj, kar raje ne bi bil. Poleg tega je spretnejšim državljanom preveč preprosto izkoriščati trenutni sistem.
  • Z uvajanjem UTDse denar prerazporeja od bogatih k revnejšim. Če dobijo tisti, ki nimajo ničesar ali imajo (pre)malo, le del bogastva, je to že precejšen napredek k socialni pravičnosti in k manjšanju prepada med bogatimi in revnimi.
  • Ljudi ne bi bilo strah za preživetje in ne bili prisiljeni v izbiro suženjskega razmerja s svojim delodajalcem. To na človekovo duševnost ne vpliva vzpodbudno, niti ne prispeva k mirnemu in srečnemu življenju, h kakršnemu vsi stremimo.
  • Brezpogojnost UTD pripomore k višji ceni dela, saj ljudem ne bi bilo več treba delati malodane zastonj, marsikomu ne bi bilo treba krasti ali lagati.
  • Mnogim ljudem, ki vsak dan opravljajo neželene robotske posle, omogoča ustvarjalnost, za katero so zdaj prikrajšani. A le ustvarjalni ljudje se lahko spomnijo ustvarjalnih, novih rešitev.
  • UTD omogoča večjo in kakovostnejšo samooskrbo s hrano ter boljšo ozaveščenost o tem, kako je treba s hrano in sploh z vsemi dobrinami ravnati v sedanjih svetovnih razmerah (če bi ves svet živel kot povprečen Slovenec, bi menda potrebovali 3 Zemlje).

Treba je pripraviti predloge in jih uskladiti z delovnopravno in pokojninsko zakonodajo, a osnovne smernice so jasne – zmanjševati razkorak med revnimi in bogatimi ter ustvarjati varnejše in mirnejše okolje za ustvarjalno mišljenje in delovanje.

 

Povezave:
http://www.gape.org/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1239789905/549#549
http://www.sem-si.si/portal/article.php/UniverzalniTemeljniDohodek-UTD
univerzalni-temeljni-dohodek-namesto-socialnih-transferjev
http://www.zofijini.net/mediji_utd.html
http://predlagam.vladi.si/webroot/idea/view/2130

**************************************************************************

UniverzalniTemeljniDohodek-SEM-Si

UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK - UTD

»UTD« ali BREZPLAČNO KOSILO ZA VSE (Philippe Van Parijs)

»UTD« je INOVACIJA V SOCIALNI POLITIKI (uveden je v Skandinaviji, delno na Nizozemskem)
ZA UVEDBO »UTD« V NAŠO DRUŽBO IMAMO v STRANKI ENAKIH MOŽNOSTI SEM-SI ŽE PRIPRAVLJENA UPORABNA STROKOVNO-OPERATIVNA IZHODIŠČA (dr. Valerija Korošec na www.sem-si.si ).

KAJ JE IZHODIŠČE UTD?
IDEJA »UTD« IZHAJA IZ UNIVERZALNE PRAVIČNOSTI, PO KATERI SMO VSE DRŽAVLJANKE/DRŽAVLJANI TUDI SOLASTNICE in SOLASTNIKI SVOJE DRŽAVE.
DRŽAVA RAZPOLAGA Z NARAVNIMI BOGASTVI ter PREMOŽENJEM in NACIONALNIMI PRIHODKI (vode, rude, zemljo, gozdove / javna infrastruktura / prispevki, davki, dividende), PRI ČEMER SMO VSI UPRAVIČENI DO SORAZMERNEGA DELEŽA POVRAČILA ali RENTE.

»UTD« JE:
- UNIVERZALEN, KER BI BILI DO NJEGA UPRAVIČENI VSI V DRŽAVI (revni in bogati – to ni le pravično, ampak je tudi garancija za njegov obstoj),
- TEMELJNI, KER BI SE REDNO (mesečno ali letno) IZPLAČEVAL in BI LAHKO VSAK IZMED NAS NA TA DOHODEK VEDNO RAČUNAL!

VIŠINA »UTD«:
- CILJ JE, DA BI SE UTD IZPLAČEVAL V VIŠINI, KI PRESEGA EKSISTENČNI MINIMUM.
- TRENUTNI IZRAČUNI KAŽEJO, DA IMAMO V NAŠI DRŽAVI ZA TO ŽE NA RAZPOLAGO 300 EUR ZA VSAKEGA IZMED NAS (otroka in odraslega).
- S STRUKTURNIMI SPREMEMBAMI PA BI LAHKO »UTD« POSTOPOMA ŠE POVEČEVALI.

KAJ BI SE Z UVEDBO »UTD« SPREMENILO V NAŠI DRUŽBI?
- UKINILI BI DOLOČENE SOCIALNO-VARSTVENE DODATKE (najprej tiste, ki ljudi stigmatizirajo kot revne, kar povzroča občutke manjvrednosti in izključenosti – zatem pa še preostale),
- LJUDJE BI SE POČUTILI EKSISTENČNO MANJ OGROŽENE IN BOLJ VARNE, KAR BI SE ODRAŽALO NA NAŠEM SPLOŠNEM POČUTJU IN ZDRAVJU,
- LJUDJE BI POSTALI BOLJ SVOBODNI PRI IZBIRI SVOJIH ŽIVLJENJSKIH POTI (vstopanje in izstopanje na trgu dela, humanitarno oz. priljubljeno delo, prostovoljstvo) ter BOLJ USTVARJALNI (razvijali bi lahko več naših raznolikih osebnih potencialov),
- RAZMERJA in ODNOSI MED DELODAJALCI in DELOJEMALCI BI POSTALI BOLJ ENAKOPRAVNI IN DOSTOJNI ('kapital' bi pričel bolj ceniti človeške vire),
- LIBERALNI KAPITALIZEM BI SE SČASOMA SAMODEJNO PRELEVIL V SOCIALNEGA,
- POZITIVNO BI SE SPREMENILA SPLOŠNA DRUŽBENA KULTURA, ETIKA in VREDNOTE.

Z UVEDBO »UTD« BI VSI LAŽJE PREMOSTILI TEŽAVE PRIHAJAJOČE RECESIJE!
Revnejši bi lažje živeli, naša skupna potrošnja bi se povečevala, bogatejši pa bi lažje prispevali potrebna sredstva za revitalizacijo družbe – države in gospodarstva. LE KDO TEGA NOČE?

PODPIRAJMO UVEDBO »UTD« - VOLIMO STRANKO ENAKIH MOŽNOSTI SEM-Si!

Kandidatke in kandidati za poslanke in poslance STRANKE ENAKIH MOŽNOSTI SEM-Si

**************************************************************************

SEM-SI

 

<< nazaj na začetek

last update 29.11. 2011