ANGELSKA SPOROČILA

Ljndjc ste bitja, ki ste navzoča na Zemlji v obliki, kakršno imate. Bivate v telesih Zemlje, navzoči ste v življenju. Življenje je energija, ki se širi in se pojavi v obliki, primerni za rast. V obliki, kakršno ima, se lahko uresniči, dokaže. Izpolniti mora načrt, ki je delo Boga, očeta-matere. Bog se uresniči po natančno določenem načrtu. Sprejme smernice. Tako se dokazuje.
Človek je sprejel smernice. Pojavil se je na Zemlji in na njej se mora dokazati, spoznati - sebe in svojo namembnost. Na Zemljo je poslan z natančno določenim namenom. Mora se odkriti, spoznati za Božje bitje, saj to tudi je. V sebi prepoznava samega sebe. Vse ima zapisano v svojem sistemu. Ustvarjen je torej tako, da se lahko poišče sam. Ali bolje povedano: sam se mora spoznati v svojem bivanju na Zemlji. Spoznati mora svoj namen, nalogo, ki jo mora opraviti med bivanjem na Zemlji. Smer, v katero mora potovati. Potovati pomeni, da se mora dokazati. Sprejeti mora božjo voljo, se spoznati za bitje, ki služi namenu. Služiti namenu pa je naloga vsega, kar obstaja, to je poslanstvo. Služiti pomeni vklapljati se v načrt. Načrt je delo Enega samega gospodarja. Načrtovano je torej vse, kar obslaja. Vse stvarstvo je povezano med seboj. Dopolnjujc se in spreminja. Deluje. Tako se obnavlja in spreminja oblike. Kar je zdaj drevo, je čez čas lahko dom, kar je trava, pa je drevo. Prilagaja se potrebam, ki jih ustvarja življenje. Tudi človek se mora prilagoditi, vklopiti v sistem, ki ga sestavlja narava. Narava je tista, ki vas potrebuje. Potrebuje vaše sodelovanje. Sodelovati morate pri njenem uresničevanju po Njegovi volji, se spoznati v namenu, ki ga imate.
Človek misli, da je bitje, ki nima naloge, da obstaja po načrtu narave. Meni, da ga je narava spreminjala. Vendar ni tako. Človek spreminja naravo. Vmešava se v njeno delovanje. Sam spreminja svoj obstoj, ga usmerja. Svoja dejanja vodi po nas, angelih. To pomeni, da mu mi pripravljamo za to ustrezne okoliščine. Pripravljamo mu jih v njegovih mislih. To pomeni, da si človek sam ustvarja razmere, v katerih biva. Ali bolje povedano: sam si kroji življenje. Postavlja si meje. Ustvarja misli, ki ga uokvirjajo. Govorijo mu, kaj sme in česa ne. To pomeni, da ga vodijo. Vodijo ga v smer, ki ni vrnitev k Bogu očetu-maleri. Bog oče-mati je ljubezen. Ljubi vse, kar je ustvaril in svojih stvaritev ne omejuje. Dovoli jim, da se same potrdijo s svojim delovanjem, da se spoznajo. Spoznati morajo svojo pripadnost, se prilagoditi. Zavzeti morajo proslor, ki jim je določen, se vklopiti v sistem, ki je potreben, da celota deluje. Celota je vse, kar obstaja. Vse deluje, se neprenehoma spreminja, išče, dopolnjuje povezuje. Človek je torej tisti, ki svoje povezave ne zaznava, se je ne spominja. To pomeni, da se je od nje oddaljil, se preusmeril. Začel se je umikati iz okolja povezav. Sam je začel voditi svoj obstoj. Spreminjati stanje, kakršno je. Človek sam ne more ustvariti življenja, lahko ga samo preusmeri, mu spremeni namembnost, kode. Ustvarja ga samo za svoje potrebe. In ker to ne more trajati, se živIjenje izrodi, presahne. Spremeni se izvir, dotok božje energije.
Bog oče-mati je tisti, ki življenje daje. To pomeni, da ga bog ali, dodaja, človek pa ga jemlje, uporablja. Tako ga spreminja, izničuje. Ne more ga bogatiti. Bog oče-mati ustvarja, v tem je njegova moč, človek pa ustvarja samo svoje misli, samo z njimi gospodari. Vodi jih in jim omogoča, da se širijo. Ustvarja jim namembnost. Nalaga jih lahko v smeri, za katero meni, da je zanj dobra, to pa spreminja celolen ustroj stvarstva. Vse se mora prilagajati spremenjenemu položaju. Ampak to za stvarstvo ni dobro. Prišel je čas, ki je bil določcn za spoznanje življenja po božjem načrtu. Ker se to ni zgodilo, je treba nekaj spremeniti. Človeka je treba ustaviti. Mora se preusmeriti, začeti iskati spremembe v sebi. Drugače razmišljati. In ker je bitje, ki ga je ustvaril Bog oče-mati, ga lahko Bog tudi spremeni. To pomeni, da mu odvzame svobodno odločanje. Zato se mora človek prilagajati celoti, se v njej spoznati, se zavedali, da obstaja po Njegovi, Stvarnikovi volji.

Krotron Antarion in Cvetka --- AURA - FEBRUAR - MAREC 2000