Harmonično živijenjsko okolje - bagva

Tok vitalne energije, ki oživlja človekovo življenjsko okolje, se odziva na vse, kar se v tem okolju nahaja. Tako na oblike, kot na barve, števila, strani neba, naravno razgibanost tal, materiale, razvrstitev oken in vrat, oblike, videz in materiale, iz katerih je narejeno pohištvo in na njegovo ražpostavitev ... Poznavanje medsebojnih vplivov pomaga človeku ustvariti harmonično življenjsko okolje, okolje, ki mu bo omogočalo zdravo, srečno in uspešno življenje. Veda, ki proučuje te vplive, se imenuje feng shui, nastala je pred 4000 leti na Vzhodu, . Kitajci jo obravnavajo kot umetnost, saj ni področja človekovega delovanja, ki ga feng shui ne bi raziskoval, preverjal in iskal možnosti za izboljšave. Vse kar nas obdaja, vpliva na tok in kvaliteto vitalne energije, zato ni vseeno, kakšne oblike, barve, velikosti, materiali, števila, zvoki nas obdajajo. Pomembne so smeri neba, naravna razgibanost okolja, prav tako pa tudi sposobnosti in možnosti, ki so nam jih podarili planeti, prisotni ob našem rojstvu. naša notranja naravnanost in naš življenjski nazor. Seveda ni preprosto upoštevati vse te vplive hkrati, zlasti, ker človek ni enak človeku, vsak je nekaj posebnega, enkratnega.

 

 

Feng shui se je razvijal več tisoč let in je zajel vsa področja človekovega življenja, tako zunanjo - materialno kot notranjo - duhovno plat. Stari mojstri feng shuia so svoje učence skrbno izbirali in jih več desetletij učili, da so postali mojstrovi nasledniki. Kljub sodobnim metodam in tehničnim pripomočkom, zahteva učenje feng shuia še vedno dolgotrajno proučevanje teorije in preverjanje v praksi.
Pri tem nikoli ne smemo pozabiti, da gre za delo z energijami, ki, tako kot energije, ki jih že poznamo v fizičnem svetu, lahko delujejo v človekovo korist ali škodo. Zato ni vseeno, kako jih bomo uporabili.
Pri uporabi nasvetov feng shuia previdnost nikoli ni odveč. Ne verjemite slepo vsega, kar kje slišite ali preberete. Vsak nasvet, ki ga nameravate uporabiti, najprej preizkusite.
Ljudje, ki so se učenju feng shuia posvetili, se zavedajo odgovornosti, ki jim jo nalaga delo z energijami.
Zakon karme (kar seješ, to žanješ), deluje na tem področju zelo hitro. Zato nikoli ne smemo tega znanja uporabiti v nepravi namen, tako na primer, da bi zavestno napačno svetovali komu, ki ga ne maramo. Če bi drugemu želeli povzročiti škodo, bi to zelo hitro dobili nazaj v enaki ali še hujši obliki.
Če boste kdaj iskali nasvet feng shui mojstra ali svetovalca, boste pravega spoznali po tem, da vas nikoli ne bo prepričeval in silil v spremembe. Naredil bo analizo stanja okolja, v katerem živite, vam razložil, kje so vzroki težav, ki jih
imate, vas opozoril tudi na težave, ki bi se morebiti še lahko pokazale in vam predlagal, kako bi bilo dobro ukrepati, ali kaj bi bilo treba spremeniti.
Samo vi pa boste te ukrepe ali spremembe lahko uresničili, če boste to hoteli.
Feng shui je delo z energijami in še tako nedolžen ukrep lahko vaše življenje spremeni bolj, kot se tega lahko ta trenutek zavedate. Zato nikoli slepo ne upoštevajte nasvetov. Najprej morate razumeti, kaj želite spremeniti in ali to zares želite, šele nato se za spremembo odločite.
Ce boste spremembe uvedli, jih tudi zavestno spremljajte. Opazujte, kako delujejo, kako ste se počutili pred spremembo in kako po njej. Vsak ukrep, ki ga naredite, pokaže rezultate v nekaj mesecih, ne glede na to, ali se vi tega zavedate ali ne. Vendar imate ob tem priložnost, da vzgajate svojo sposobnost občutenja (senzibilnost). Vsak človek je sposoben čutiti energije. Potrebna je le vaja, pozornost in potrpežljivost.
Namen feng shuia je izboljšati kakovost človekovega življenja z uskladitvijo energij okolja in nas samih. Upoštevati vse vplive seveda ni preprosto. Vendar velja tudi nekaj splošnih pravil feng shuia, ki se jih lahko naučimo prepoznavati in nam pomagajo izboljšati naše življenje. Včasih je treba zares malo, da se naše življenje spremeni na bolje. Vrstni red pa je naslednji: spoznati, sprejeti, spremeniti!

Poglejmo, kaj pravi feng shui o povezavah in o vplivih našega bivalnega
prostora na glavna področja človekovega delovanja.
Celotno naše delovanje deli feng shui na osem pomembnih življenjskih področij: zdravje, znanje, poklic (kariera), ugled (image) in prijatelji, otroci oziroma projekti, blagostanje oziroma denar, pomoč od zunaj ali potovanja.
Vsako področje ima določeno mesto v mreži devetih kvadratov, imenovanih bagva.


bagva

Vsako od teh področij ima v našem domu svoje mesto, svoj kot.
Če mrežo teh kvadratov postavimo na tloris svojega stanovanja, lahko ugotovimo, kako so naša pomembna življenjska področja pokrita, oziroma, kakšen je pretok energije določenega področja našega življenja. Bagva je pravokotna mreža, ki jo prilagodite tako, da bo pokrivala celotno vaše stanovanje. Vzemite tloris stanovanja in preko tlorisa narišite mrežo devetih enakih območij. Tloris naj bo obrnjen tako, da bodo vhodna vrata v stanovanje na spodnji črti. Če vaše stanovanje ni pravilne pravokotne oblike, bo del mreže pokril območje zunaj vašega bivališča.


tloris z bagvo

Nato si območja označite z imeni, kot so narisana v naši mreži. Spodaj, na liniji vrat bodo torej področja: znanje, nato kariera in nato mentorji, itd.
Zdaj ugotovimo, kako je naše stanovanje pokrito z mrežo. Ali je kakšno območje, ki sega zunaj našega stanovanja, ker stanovanje ni pravilne oblike?
Nato ugotovimo, kateri prostori so na posameznih življenjskih področjih. Na podlagi tega bomo lahko hitro ugotovili, zakaj imamo probleme na nekaterih področjih.
Ce imate na področju blagostanja, financ v stanovanju kopalnico ali wc, vas bo verjetno denar, ki ga boste zaslužili, zelo hitro zapustil. Sanitarni prostori so območja, kjer energija iz našega stanovanja hitro odteka. Ker imate sanitarije na območju blagostanja oziroma denarja, odnaša energija s seboj tudi vaše finance. Zato imate verjetno občutek, kot bi denar, ki ga dobite kar »odplaknilo«.
Če imate na področju odnosov oziroma ljubezni, na primer, neurejeno shrambo ali pa ropotarnico, bodo taki tudi vaši odnosi s partnerjem: neurejeni, polni nepotrebne navlake, nedorečeni ...
Na srečo je feng shui našel tudi veliko pripomočkov, s katerimi take pomanjkljivosti lahko odpravimo.
Navadno je skoraj nemogoče prestaviti sanitarne prostore v stano- ~ vanju. Lahko pa omeji- ' mo odtekanje življenjske energije, ki s seboj odnaša tudi naš denar.
To lahko storimo na več načinov:
Ena možnost je, da energiji otežimo vstop v sanitarne prostore: pred vrata obesimo mobile iz lesenih ali kovinskih cevčic; na zunanjo stran sanitarij pritrdimo majhno ogledalo; če je le mogoče, obrnemo vrata v sanitarije tako, da se odpirajo navzven. ,
Energiji otežimo odtekanje tudi tako, da vedno zapiramo vse odtoke: zaprt naj bo pokrov wc školjke, zamaški pa v odtočnih ceveh.
Lahko pa področje financ simbolično vzpodbudimo v katerem drugem prostoru našega stanovanja. To , naredimo tako, da celotno bagva mrežo postavimo na primer zgolj, na tloris dnevne sobe. Ce gledamo od vrat, potem zgornji levi kot pomeni področje denarja in tega okrasimo s simboli blagostanja.
Shrambo lahko vzdržujemo čisto in urejeno, lahko pa simbolično vzpodbudimo desni gornji kot v spalnici s simboli ljubezni. Tja namestimo, na primer, dve roza blazini v obliki srčka, ali ; dve roza vrtnici (število ' dve in roza barva simbolično vzpodbujata odnose).
Vsako življenjsko področje je mogoče izboljšati in vzpodbuditi na simbolni ravni. Vendar se je treba najprej zavedati, kaj je težava in kje se skriva in biti pripravljen nekaj narediti, da bo bolje.
Najprej moramo težavo prepoznati! Odgovorite si na naslednja vprašanja in razmislite o odgovorih.

  1. Ali je tloris vašega stanovanja nepravilne oblike?
  2. Ali je v vašem stanovanju eno ali več področij, ki jih bagva mreža ne pokriva?
  3. Razmislite o teh področjih vašega življenja in ugotovite, ali imate z njimi težave?
  4. Poglejte, na katerem področju bagva mreže imate sanitarije? Ali se vam zdi, da je to področje v vašem življenju manj uspešno?
  5. Ali imate v svojem stanovanju kot z navlako ali sobico, natrpano s kramo? Ali imate s področjem na katerem je ta kot ali sobica, težave?

Če ste spoznali, da so na nekaterih področjih, kjer imate v življenju težave, neprimerni prostori, ali je področje celo zunaj vašega stanovanja, je zdaj na vas, da sprejmete odločitev, ali se boste sprijaznili s takim stanjem, ali pa boste kaj spremenili.
Možnosti je seveda veliko! Lahko začnete iskati stanovanje, ki bo pravilnih oblik, ki bo imelo idealno razporeditev prostorov, oken in vrat in najprimernejšo lego sanitarij. A v naši mali Sloveniji to najbrž ne bo prav lahko.
Na srečo pa feng shui omogoča tudi lažje rešitve. Področje, ki ga v vašem stanovanju ni, ali je na neugodnem mestu, lahko spodbudite tako, da energijo tega področja podprete v nekem drugem primernem prostoru po vzorcu, kot je opisan za področji blagostanja in odnosov. Ker gre za energije in ker vemo, da je energija vse, kar nas obdaja: oblike, barve, števila, elementi, zvok, smeri neba; vse, česar se zavedamo in celo tisto, česar se ne, je seveda potrebno samo najti pravo spodbudo. Po feng shuiu lahko za spodbuditev posameznih energij uporabimo veliko različnih pripomočkov, ki delujejo simbolno.

 

Zahodnjakom, ki smo vajeni racionalnega materialističnega razmišljanja, ti predlogi pogosto delujejo kot vraževernost. Če tudi vi razmišljate podobno, poskusite brez predsodkov preizkusiti predlagano in opazujete učinke (tudi največji skeptiki so prešenečeni). Sicer pa so simbolni predmeti večinoma taki, da jih lahko uporabimo kot okras stanovanja, zato ne bodo preveč moteči.

 

Delo in Dom - A. K. - 13. sept. 2000