Med zagovorniki zdravilne moči pozitivnega mišljenja je znan primer ozdravitve, ki ga navaja avstralski zdravilec Jan Gawler: Podeželskega fanta so pripel jali v bolnišnico zaradi raka v grlu. Na začuden je zdravnikov se mu je stanje začelo izboljševati že ob preiskavah. lzkazalo se je, da je neuki fant mislil, da je termometer, ki ga je vsak dan držal v ustih, naprava za zdravl jen je raka. Pustili so mu njegovo vero v zdravilnost termometra in fant je povsem okreval.

 

Zdravilno umirjanje možganskega valovanja

 

Vsak od nas ve, da so lahko strah in dolgotrajne skrbi resen povod za izčrpanost in bolezen. Oglejmo si najprej, zakaj je trajen stres tako škodljiv za delovanje imunskega sistema.

STRES IN IMUNSKI SISTEM
Za vse, kar počnemo, potrebujemo energijo. Z zalogami življenjske energije pa je nekako tako kakor s sredstvi državne blagajne: prosilcev je vedno več kot virov, ki so na voljo. Organizem mora zato omejevati porabo svoje energije in jo usmerjati tja, kjer je najpotrebnejša: če jo uporablja za premagovanje zunanjih nevarnosti, jo zmanjka za boj proti notranjim sovražnikom (patogenim mikroorganizmom, rakastim celicam ...), s katerimi se spopada imunski sistem (in narobe).
Za tako uravnavanje veliko poskrbijo T celice pomagalke, ki imajo osrednjo vlogo pri delovanju imunskega sistema, saj ga aktivirajo in usmerjajo. Če se mora posameznik spoprijeti z zunanjimi ovirami in nevarnostmi, začnejo žleze z notranjim izločanjem sproščati v obtočila stresne hormone (npr. adrenalin, kortizol ...). T celice pomagalke imajo zanje receptorje (npr. za kortizol) in pri večji količini stresnih hormonov v telesu zmanjšajo delovanje imunskega sistema. Energija se tedaj preusmeri v mišice, saj je bil v človekovem razvoju stres tesno povezan s telesno dejavnostjo: z begom, obrambo, napadom.
T celice pomagalke pa imajo tudi receptorje za "antistresne" hormone. Med njimi ima še posebno vlogo melatonin. Ko v okolju ni več nevarnosti in organizem lahko (navzven) počiva, se v njem poveča količina antistresnih hormonov. Če je melatonina več, se "vklopi" delovanje imunskega sistema. Organizem se tako lahko začne bolj ukvarjati z zdravljenjem prehlada, raka ali drugih bolezni, skratka z nalogami, ki so bile ob zunanji nevarnosti za preživetje manj ogrožajoee od zunanjega sovražnika. Kot smo že pisali, se to dogaja predvsem tedaj, ko človek trdno spi, za to pa prav tako potrebujemo dovolj melatonina (Aura, št. 112).
Ce hočemo torej ozdraveti, si moramo privoščiti dovolj počitka in sproščenosti, skratka, v organizmu moramo imeti dovolj melatonina in drugih antistresnih hormonov. V prejšnjem se stavku smo opisali nekaj zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na nastajanje melatonina. Problema pa se lahko lotimo tudi z neposrednim umirj anj em možganskega valovanja, saj se v organizmu tudi tako poveča količina zdravilnega melatonina. Kot smo že zapisali, so raziskave pokazale, da imajo tisti, ki redno meditirajo, bistveno več melatonina v krvi kot tisti, ki tega ne počno (A. O. Massion, J. Teas, J. Kabat-Zinn). Katero možgansko valovanje je torej "zdravilno"?

VRSTE MOŽGANSKEGA VALOVANJA
Dejavnost možganov lahko spremljamo z merjenjem njegovega elektromagnetnega valovanja z EEG-jem (elektroencefalografom). Cim intenzivnejša je možganska dejavnost, čim bolj smo psihofizično napeti, tem večja je frekvenca elektromagnetnega nihanja in krajši so valovi. Cim trdnejši je počitek, tem počasnejše je valovanje (valovi so dalj ši in v časovni enoti jih je manj).
Strokovnjaki ločijo štiri, nekateri pa pet stanj zavesti, ki se kažejo v različnih tipih možganskega valovanja:

 1. Visokofrekvečni valovi beta (16 hercov in več)
  Značilni so za stanje "superbudnosti": stres, strah, anksioznost, zelo povečana pozornost. Mišice in telo so zelo «napeti".
 2. Nizkofrekvenčni valovi beta (13 -15 hercov)
  Zanje je značilna povečana pozornost, "budnost", mišice in telo so "napeti".
 3. Valovi alfa (8 -12 hercov) Pri valovih alfa dosežemo stanje lahke sproščenosti. Nismo prestrašeni ali ogroženi. Do okolja smo miroljubni, prijazni("pozitivno mišljenje"). Dobro se učimo.
 4. Valovi theta (4-7 hercov)
  Za valove theta je značilna globoka sproščenost. Praviloma se pojavi s plitkim spanjem ali celo v polsnu. Možgani še zmeraj sprejemajo signale iz okolja in si jih celo bolje zapomnijo. Stanje lahko dosežemo tudi z meditacijo ali z osredotočanjem pozornosti (izklopimo "vse", ali "vse drugo"). Dejavnost imunskega sistema se poveča.
 5. Valovi delta (1-3 hercov) Trdno spimo. Počitek je popoln. Signalov iz okolja skoraj da ne zaznavamo. Imunski sistem je najdejavnejši, zdravljenje pa najintenzivnejše.

PRESEŽEK VALOVANJA BETA - SPLOŠEN PROBLEM SODOBNSTI
Problem sodobnega človeka je stresno življenje, s tem pa presežek valovanja beta (stres!) in pomanjkanje valovanja, značilnega za počitek (theta, delta). Bolj ali manj neprenehoma živimo v stresnih razmerah, bodisi v zaprtem prostoru (pomanjkanje sonca in negativnih ionov v zraku), hrupu, ob gledanju televizije ali v odtujenih medčloveških odnosih. Od malega smo navajeni na nenaravno okolje in delujemo na "visokih obratih" (valovi beta), zato je za nas tako stanje že nekaj navadnega.
Najočitnejši kazalnik presežka valovanja beta je pomanjkanje trdnega sna, to z leti doživlja večina ljudi. Mnogi se svojega slabega spanja niti ne zavedajo, saj spijo precej. Toda prav podremavanje čez dan ali daljše spanje ob koncu tedna sta očitni znamenji kronično slabega počitka. Najpogostejše žrtve nespečnosti so ostareli in zelo bolni, zato si prav ti (pa tudi zelo stresno živeči ljudje) lahko obetajo največ koristi od umirjanja možganskega delovanja.

KLINIČNI IZlDl UMIRJANJA MOŽGANSKEGA DELOVANJA
V zadnjih desetletjih je bilo opravljenih več kliničnih raziskav o vplivu umirj anj a mo žganskega valovanja na človeški organizem. Večinoma so za sproščanje uporabljali posebne naprave, podobne uspehe pa dosežemo tudi s tradicionalnimi tehnikami. Oglejmo si nekaj izsledkov.
V osemdesetih letih so v Springfieldu, v ZDA, sistematično preverjali vpliv umirjanja možganskega valovanja bolnikov s kroničnimi bolečinami in stresnimi znamenji. V raziskavah je bilo zajetih več kot 5000 bolnikov. Izsledki so bili spodbudni. Pri enem od teh poskusov so po 30-minutnem umirjanju valovanja na 10 hercov (valovi alfa) od 88 do 92 bolnikov (96%) bolečine popustile, doživeli so relaksacijo (uporabljene so bile naprave za svetlobno in zvočno vplivanje na možgansko valovanje). Pri preskusu s frekvenco 5 hercov (valovi theta) je doživelo olajšanje od 50 do 100% bolnikov. Krvne preiskave so pokazale, da se je med poskusom povečala količina beta endorfinov v krvi za 10-50% (N. Shealy, R. Cox) ali povprečno za 25% (R. D. Cady, N. Shealy). Endorfini sodijo med naša notranja mamila (nedogeni opiati), ki jih ustvarja telo za blažitev bolečin, vplivajo na razpoloženje, a ne povzročajo odvisnosti. Zaradi tega naj bi bilo umirjanje možganskega valovanja uporabno pri zdravljenju depresivnih stanj in seveda pri blažitvi bolečin. Ze pred tem so raziskave pokazale, da taki postopki umirjajo živčne ali anksiozne bolnike (F. Budzynski, 1980). Raziskovalci iz Springfielda so tudi ugotovili, da umirjanje možganskega valovanja poveča količino serotonina v krvi za 21%. Iz serotonina pa telo (predvsem ponoči) ustvari melatonin - hormon, ki ima osrednjo vlogo pri spodbujanju spanja, delovanja imunskega sistema in razstrupljanju organizma (najučinkovitejši naravni antioksidant). Dr. W. Harris, direktor fundacije Penwel (ZDA), je leta 1990 navedel izsledke študije, ki potrjujejo tezo, da umirjanje možganskega valovanja s svetlobno-zvočno stimulacijo izboljša spanje, spodbuja delovanje imunskega sistema in pospešuje razstrupljanje - vsaj kar zadeva razstrupljanje jeter. Izsledki so se nanašali na bolnike, obolele za aidsom, boleznijo, ki je povezana prav z oslabelostjo imunskega sistema. Več raziskav je pred tem dokazalo, da so svetlobne ali zvočne naprave za vplivanje na možgansko valovanje učinkovite pri izboljšanju spanja (npr. R. E. Townsed, 1973; B. Ferraci).
Z umirjanjem možganskega valovanja pa si, sodeč po kliničnih raziskavah, lahko obetamo izboljšanje tudi pri drugih boleznih, na primer pri kroničnih glavobolih in migrenah (D. J. Anderson; G. D. Solomon), psihosomatsko povzročenih kožnih boleznih, pri zdravljenju alkoholizma in drugih odvisnosti, pri luskavici in drugih kožnih boleznih (O. Carreau), uporabni pa so tudi v kirurgiji za lajšanje pooperativnih težav in za pripravo bolnika na operacijo. (R. Cosgrove; R. Lesser idr.)

KAJ STORITI
NAJPREJ SE SPROSTIMO IN RAZSTRUPLJAJMO

Če se vozimo s hitrostjo sto ali več kilometrov na uro, je nenadno zaviranje lahko zelo nevarno. Ko smo zelo vznemirjeni, "naviti" in možganski valovi nihajo kar s 30 ali celo 40 herci, je podobno, kot če bi se vozili z največjo hitrostjo. Res obstajajo načini za hitro umirjanje. Z alkoholom, mamili, pa tudi s praznjenjem hladilnika, ko smo živčni, se sicer pomirimo, a to je hitro "zaviranje pri polni hitrosti". Alkohol na primer umiri možgansko valovanje na 8-12 hercov (valovi alfa); z njim si lahko celo pomagamo do spanj a. A kam vodij o, alkohol, mamila, prenajedanje, vemo.
Boljše je, da se umirimo postopno. Po stresnih situacijah je najbolje spodbuditi telo h gibanju, saj sami velikokrat občutimo, da kar "nimamo obstanka". Med stresom se telesna energija usmerja v mišice, ki postanejo napete, koža~a se ohlaja (mrzle roke ...). Ce se gibljemo, sprostimo nakopičeno energijo, krvni in limfni obtok se pospešita in med stresom nakopičeni toksini se laže izločajo. Ura intenzivne hoje praviloma zadošča za sprostitev, rahel sproščen tek pa zaleže že prej.
Pri dolgotrajnem stresu potrebujemo več dni, preden se sprostimo. Zato priporočajo vsaj tritedenski letni dopust: v prvem tednu se komaj sprostimo, v drugem odpočijemo, v tretjem pa rekreiramo.
K postopnemu umirjanju sodi tudi razstrupljanje. Včasih nas stres tako zdela, da zmoremo le še čemeti. Tudi to pomaga. Vdihavanje svežega zraka (negativni ioni), pitje vode, izpostavljanje blagi sončni svetlobi (pospeši razstrupljanje od 10do 1000-krat), bivanje v prijetnem naravnem okolju ... vse to pripomore, da se strupi izločajo, visokofrekvenčni možganski valovi beta pa spustijo vsaj na prag umirjenosti, na nizko valovanje beta (13-15 hercov). Skrbi s tem morda še ne odložimo, smo pa pripravljeni za intenzivnejše umirjanje.

KAKO PREPROSTO PRIKLIČEMO VALOVE ALFA IN THETA
Že v davnini so ljudje poznali učinkovite metode mentalnega sproščanja, bodisi preproste molitve, meditiranje, kontemplacijo ali druge načine. Sodobni čas je pridal nove prijeme (npr. avtogeni trening). Za novinca na tenr področju, ki pride v hudo življenjsko stisko (velik psihični stres, neozdravljiva bolezen ...) in se želi čim prej umiriti, pa so mnogokrat premalo uporabne, saj praviloma zahtevajo dolgotrajneše privajanje in precej samodiscipline. Tako se zgodi, da nevešči posameznik ne zmore nadzirati misli prav takrat, ko bi to najbolj potreboval. Za začetek je zato morda bolje poseči po preprostih, a učinkovitih tehnikah, med katerimi bomo opisali tele:
a) smeh - tehnika " plus 380",
b)polaganje dlani na oči (palming),
c) mižanje na poševnem ležišču,
č)možganske naprave ("brain machines").

a) Smeh - tehnika "+380"
Otroci se zasmejijo kakih 400 krat na dan, odrasli pa povprečno le 20-krat. Tudi v tem tiči del vzrokov naših bolezni. Ko se smejemo, četudi brez kakršnega koli vzroka, se v telesu poveča nastajanje antistresnih hormonov, ki nevtralizirajo stresne hormone (P in G. C. Flanagan). Tako je nasmeh dobesedno vreden zdravja, saj z zmanjšanjem stresnih hormonov omogoči aktiviranje imunskega sistema. Zato ne čakajmo na smešen ali vesel dogodek, da se nasmejemo ali vsaj nasmehnemo. Tistim, ki jih srečamo, naš nasmeh nikakor ne bo škodil, nam pa bo utrdil zdravje. Ko smo na samem - v avtu, v kopalnici, na samotni poti, pa se kar hihitajmo; kadar imamo skrbi, takrat še najbolj. Za mladostno počutje in razpoloženje nam manjka kar 380 nasmehov na dan. Morda nam ne bo uspelo doseči vseh manjkajočih, a vse, kar je več od navadnih 20 nasmehov na dan, ki jih zmoremo odrasli, je dobro. Zdravilna vedrina, na katero se z njimi navajamo, pa nam počasi lahko zleze pod kožo.
Dobro je vedeti, da so hormoni dokaj obstojne molekule, saj je praviloma potrebnih več ur ali celo več dni, da se razkrojijo (B. Alberts idr.). Zato se lahko smejemo tudi " na zalogo ", saj traja učinek smejanja več ur ali celo dni. Zelo koristno je torej, če se navadimo smejati na poti v službo ali iz nje, ali če redno vadimo smeh z gledanjem komičnih videofilmov ...
Pred leti je v televizijski oddaji voditelj tečajev zdravljenja s smehom povedal svojo izkušnjo. Imel je neozdravljivega raka. Ni obupal, temveč si je sposodil vse mogoče komične filme, ki so jih imeli na voljo v izposojevalnici, in se predal smehu. Oz
dravel je, znova pridobljenega humorja in smeha pa ni opustil. Ko je prišel na enega od rednih kontrolnih pregledov v bolnišnico, ga je sestra poprosila, naj odda vodo za analizo, on pa je kozarec napolnil z jabolčnim sokom. Ko ga je izročil sestri, se je ta začudila, da je vsebina tako temna. "Dajte, naj pogledam," je prosil in vzel kozarec. "Pa res; prav moten je!" se je začudil in na dušek izpraznil kozarec. "Kaj ste storili!?" je vzkliknila sestra. "Dal sem ga še enkrat filtrirat," je pojasnil in se nasmejal.

b)Polaganje dlani na oči ("palming")
Globoko sproščenost, značilno za valovanje theta, težko dosežemo, če ne zapremo oči in ne omejimo tudi drugih zunanjih dražlj aj ev. Dr. B ates j e že v začetku 20. stoletja razvil zelo preprost način, s katerim si učinkovito spočijemo oči (tehniko je vpeljal prav za zboljšanje vida) in umirimo delovanje možganov. V sedečem položaju se sklonimo naprej, komolce opremo na kolena ali mizo, dlani položimo na oči: levo dlan na levo oko, desno na desno, prsti ene roke pokrivajo na čelu prste druge roke. Oči so zaprte in nanje z dlanema ne pritiskamo, pač pa naj bosta dlani malo izbočeni. Če moremo, ne razmišljajmo 0 težavah, temveč poskušajmo "videti" črno barvo in pustimo duhu, da tava. Tako vztrajamo od 10 do 20 minut. Vredno je poskusiti, saj je sprostitev res učinkovita. Lahko jo izvajamo povsod, kjer si je mogoče omisliti minute samote. Ce to storimo dva- do trikrat na dan, se nam lahko izboljša celo vid.

c) Mižanje na poševni deski
Počitek je najpopolnejši v ležečem položaju v mirnem in temnem prostoru. Po navedbah dr. Patricka Flanagana pa se še prej sprostimo, če ležimo na poševnem ležišču z glavo navzdol. Najboljše izide so izmerili pri nagibu 11 stopinj. Tega dosežemo na primer tako, da 190 centimetrov dolgo ležišče dvignemo na enem koncu za 37 centimetrov. Preskusi so pokazali, da v takem položaju večina ljudi doseže nizke valove alfa (okrog 8 hercov) že v 30 sekundah.
Sami smo preskusili tako obliko sproščanja s pomočjo doma narejene, na eni strani privzdig njene masažne deske. Res smo se zelo hitro sprostili. Položaj pa je pripomogel k ohranjanju stanja polbudnosti, značilnega za meditaticijo, saj z glavo navzdol težko povsem zaspiš. Po 20 do 30 minutah ležanja je sprostitev zelo dobra, organizem pa kar sam pokliče, ko mu je tega dovolj. Nerodna stran te metode je le deska, ki jo je treba nameščati in spravljati ...

č) Možganske naprave
Na Zahodu so že več let v prodaji naprave za uravnavanje možganskega valovanja. Priznati moram, da nas je sprva misel na vplivanje na možgane z neko napravo kar zmrazila. Po tem ko smo se seznanili z izsledki kliničnih raziskav, pri katerih zdravniki niso odkrili negativnih posledic njihove (pravilne) uporabe in ko smo tudi sami preskusili njihov učinek, so naši zadržki bistveno manj ši.
Večinoma so to naprave, ki vplivajo na možgane s pomočjo zvočnih ali/in slušnih dražljajev.
Pri tem izrabljajo preprosto zakonitost: če poslušamo z enim ušesom zvok denimo 400 hercov, z drugim pa zvok 406 hercov, se možgani ne bodo naravnali na nobeno od obeh frekvenc, pa tudi ne na njuno povprečje, pač pa bo obveljala razlika poslušanih frekvenc. V našem primeru bi se torej v možganih zbudilo valovanje 6 hercov (valovi theta), ki prinašajo globoko sproščenost. Podobno velja za svetlobna signala, ki ju zaznavata posamezni očesi.
Tako lahko dosežemo že v 10 ali 15 minutah tako stanje zavesti, kakršno zmorejo v tako kratkem času doseči le izurjeni meditativci po več letih redne vadbe. Skratka, gre za preprosto in učinkovito umirjanje možganskega valovanja, za katero ne potrebujemo drugega kot kasetnik z ustrezno kaseto, slušalke in udobno ležišče. Kot smo že navedli, klinične raziskave kažejo, da je mogoče doseči opustitev bolečin, glavobolov, migren in drugih tegob že po 15 minutah. Posamezen postopek pa lahko traj a do 45 minut. Za različne namene je treba izbrati različne frekvence in različno trajanje postopka.
Tako kot pri meditaciji in drugih tradicionalnih tehnikah sproščanja so tudi pri takem načinu sproščanja možganov dosežki trajnejši: blagodejne posledice (izmerjene tudi z meritvami mišičnega tonusa in drugimi objektivnimi kazalniki) so pri mnogih bolnikih trajale več dni.
Kljub relativni varnosti teh oblik vplivanja na možgane pa je smotrno posvetovati se z lečečim zdravnikom, še posebno, če ima posameznik težave s percepcijo ali če ga mučijo depresivnost, maničnost, shizofrenija ali druge psihične motnje ali bolezni (J. Brad Hicks).

MOŽGANSKO VALOVANJE IN STARANJ E
V otroštvu je možgansko valovanje večidel sproščeno, saj prevladujejo počasni valovi theta (G. W Brockopp). Čim starejši postajamo, tem manj je otroške sproščenosti in prešernosti, tem bolj prevladujejd valovi beta. Umirjanje možganskega valovanja v bistvu pomeni, da vračamo možganom nekaj njihove mladostnosti, saj lahko zavre deka
denco možganov, ki nastaja s starostjo (R. Cosgrove). Zato je redno urjenje možganskega umirjanja še posebno pomembno za starejše.
Morda zdravstveni učinki pri starej ših sprva ne bodo prav vidni. Z leti in boleznimi se namreč češarika, proizvajalka melatonina, kalcificira. Zato klj ub umirjanju možganskega valovanja ne bo zmogla bistveno povečati nastaj anj a tako zelo potrebnega melatonina. Če organizmu dodamo melatonin - umetni ali s hrano (zeleni sokovi, banane, paradižnik ... - o tem smo pisali v AURI, št. 113), lahko dosežemo močnejše in trajnejše učinke kot samo z umirjanjem možganskega valovanj a.

UČENJE IN SAMOSPOZNAVANJE Z MOŽGANSKIMI NAPRAVAMI
Umirjanje možganskega valovanj a pa lahko izrabimo tudi za učinkovitejše učenje. V polsnu (valovi theta) se v naših možganih najbolj porajajo nove, ustvarjalne zamisli; takrat smo tudi najbolj dovzetni za zunanje vplive (sugestije), najbolj učljivi. Preskus na 20 študentih, ki so se učili tuji jezik, je pokazal, da so se s pomočjo učenja v umirjenem stanju možganskega valovanj a naučili jezik (1.800 besed) v tretjini navadno potrebnega časa (E. Philipos, J. McCaugh). Če si v meditativnem polsnu sugeriramo gesla, nam gredo bolj v zavest in podzavest. Tudi zato je umirjanje rnožganskega valovanja koristno za odvajanje od odvisnosti, za spodbujanje življenjskega optimizma, za navaj anje na bolj ši življenjski slog.
Ker je možgansko valovanje theta značilno predvsem za otroštvo, ni čudno, če se pri teh frekvencah odraslim pogosto pojavljajo spomini iz zgodnjih let. To nam lahko koristi za sarnospoznavanje, pa tudi psihoterapevtom pri introspekciji bolnikove preteklosti.

KAKO SI PRISKRBIMO TAKE NAPRAVE?
Obstajajo računalniški programi (npr."Cool Edit"), z uporabo katerih lahko sami oblikujemo zvočne posnetke za umirjanje možganskega valovanja. Tako
oblikovane zvočne posnetke smo presneli na kasete in jih poslušali na kasetofonu.
Po internetu pa lahko naročite naprave, ki vsebujejo kombinacijo svetlobnega in zvočnega vplivanja in so cenovno kar dostopne (od okoli 130 ameriških dolarjev). Kot vedno pri takih nakupih je dobro, da se odločimo za naprave uveljavljenih izdelovalcev. Zaupati je dobro, previdnost pa ni odveč, saj gre za vplivanje na zavest in podzavest, ki se lahko tudi zlorabi (skrita subliminalna sporočila).
Po internetu jih lahko poiščemo pod naslednjimi gesli: brain machines, brainwawes, theta waves ...

KDAJ JE ČAS ZA MOŽGANSKO UMIRJANJE?
Zjutraj nas sonce kliče na plan k dejavnosti, pa tudi sredi popoldneva je čas za dejavnost. Če nismo že povsem izgubili občutka za naravnost, se nas bo sredi dneva lotila utrujenost. Prisluhnimo ji. Zaprimo oči. Utrujeni ne sezimo po hrani. Molitev pred obedom ni bila zapovedana kar tako. Zelo nam ustreza počitek oči (palming) ali ležeča sprostitev z zaprtimi očmi (v popolni tišini ali s pomirjevalnimi avdioposnetki) prav pred kosilom. Zvečer, po končanih delovnih obveznostih, je priprava na spanec s takimi tehnikami (tako kot molitev pred spanjem) tudi zelo učinkovita. Pri večji izčrpanosti ali zdravstvenih težavah pa koristi tudi v vmesnem času. Vendar ne kaže pretiravati. V literaturi sta dve uri na dan navadno zgornja meja skupnega časa, namenjenega tem postopkom.
Razumljivo je, da si v sodobnem hitečem svetu mnogi ljudje želijo umiritve in da jo tudi resnično zelo potrebujejo. Ni čudno, če dr. T. C. Fry pravi, da "čas, namenjen počitku, ni nikoli izgubljen". Ko smo zelo izčrpani res potrebujemo počitek veliko bolj kot dejavnost. Takrat je počitek pomemben za preživetj e.
Toda "živ otrok", "živ človek" je tisti, ki je dejaven. Niti zdravja niti dostojanstvenega vsakdanjega kruha ne moremo doseči zgolj s pasivnostjo in počitkom. Za polno življenje in trdno zdravje potrebujemo dinamično ravnotežje med delovanjem, ki daje smisel, in počitkom.

 

Polaganje dlani na oči (palming) po metodi dr. Batesa.
Dvakrat ali trikrat na dan po 10-20 minut učinkovito umirja možgansko valovanje, oči pa si medtem odpočijejo.

 

A. in I. Ostan, A.Vesel B Ambrozius; AURA - MAREC - APRIL 1999