RAČUNALNIK IN TELEVIZORJI POČASI UNIČUJEJO NAŠE ZDRAVJE

Izsledki študij trdijo: katodni zasloni računalniških monitorjev in televizijskih sprejemnikov izjemno škodijo organizmom. Posledica njihovega sevanja so živčne, psihične in telesne težave ter neplodnost Tovrstni zasloni so v našem življenju že povsod. V večini podjetij Ijudje presedijo pred računalniškimi zasloni po več ur in, ko pridejo domov, jih pričaka nov zaslon televizijski.

Če postavimo piščančje zarodke 50 centimetrov od zaslona poginejo najpozneje po sedmih urah. Preživijo le, če damo na zaslon varovalni filter Bioshield.

Elektronski top iz ozadja računalniškega ali televizijskega zaslona ustvarja pulzirajoče elektromagnetno polje, ki gre skozi vse ovire in seveda tudi skozi človeka. Številne znanstvene raziskave so pokazale, da pulzirajoče elektromagnetno polje zelo škoduje organizmu.

 

 

 

Že dolgo vemo, da nenehno strmenje v zaslon (računalniški ali televizijski) utruja oči, jih draži in povzroča okvare. Zlasti nepogrešljiv je postal televizijski zaslon, saj pri osamljenih in ostarelih nadomešča socialne stike. Tako ni presenetljivo, da švicarski časnikarji, v akciji, izpeljani pred leti, niso našli niti ene ostarele osebe, ki bi se bila pripravljena za nadomestilo 100.000 švicarskih frankov trajno odpovedati gledanju televizije.

OBSTRELJEVANJE Z ELEKTRONI
Računalniški in televizijski zasloni delujejo po enakem principu: elektronski top iz ozadja zaslona strelja elektrone na zaslon, in ti aktivirajo fluorescirajočo plast, da začne svetiti. Elektronski žarek se čez zaslon giblje v vodoravnih črtah od leve proti desni in tako ustvarja iluzijo gibajočih se slik. Gre za 10.000-30.000 pulzov v sekundi. Tako nastajajo valovi VLF (very low frequency). Vsako sekundo preidejo zaslon 50 do 100-krat, čim pogosteje, tem ostrejša je slika. Ritem 50-100 pulzov v sekundi ustvarja valove ELF (extra low frequency), te pa okrepita transformator in mrežni kabel, ker je izmenični tok tudi naravnan na 50 hercov. Smer toka se torej zamenja 50 krat v sekundi. Tovrstno delovanje ustvarja pulzirajoča elektromagnetna polja, ki se širijo pod kotom 110 stopinj pred zaslonom in za njim. To so izredno škodljiva sevanja, ki se jih ne da ustaviti s filtrom, z zidom, betonom, s svinčenimi ploščami ali človeškimi telesi in ta sevanja predrejo vse ovire.

SAMO TEHNIČNE MERITVE NISO POKAZALE PRAVE SLIKE
Večina začetnih raziskav, s katerimi so skušali dognati škodljivost sevanja televizijskih in računalniških zaslonov, ni ugotovila kakšne posebne škodljivosti, in sicer zato, ker so bile meritve opravljene z delovanjem na naprave in niso merile biološkega učinka. Znanstveno ugotovljeno pa je, da so živi sistemi milijardkrat občutljivejši od najboljših merilnih naprav. Z drugimi besedami: živa cefica se odzove že na energije, ki so milijardkrat nižje, kot je dokazana možnost tehničnih naprav. Zato so začeli znanstveniki delati poskuse na živih bitjih.

TELO JE IZREDNO OBČUTLJIVA NAPRAVA
Že leta 1979 so odkrili, da pri prehajanju kalcija skozi celično membrano, če so celico izpostavili odmerku pulzirajočih elektromagnetnih polj (PEP), nastajajo motnje. Profesor Delgado je leta 1962 v eni od bolnišnic v Madridu ugotovil, da je imelo 36 piščančjih zarodkov od 42 prirojene okvare, potem ko so jih izpostavili delovanju omenjenih polj. Poljski profesor Mikolajczryk je ugotovil, da so imele ženske iz posadke letališkega osebja poljske letalske družbe Lot, ki je bila izpostavljena PEP-om bilo dvakrat več spontanih splavov, kot znaša povprečje. Francoski časnik Le Point je leta 1988 objavil ugotovitve dr. Marylin Goldhaber z inštituta Keyser v Kaliforniji, ki je tri leta preučevala 1783 žensk. Tiste, ki so preživele pred zasloni več kot 20 ur na teden, so imele dvakrat več spontanih splavov, pri njihovih otrocih pa je bilo za 40 odstotkov več genskih okvar kot je normalno. Na Švedskem so sprejeli predpis, ki omogoča nosečnici, da brez posIedic zavrne delo za računalnikom.
Leta 1989je Svetovna zdravstvena organizacija WHO objavila študijo profesorjev Jokusona in Aaronsona, opravljeno že leta 1984. Izsledki kažejo, da se po štirih urah gledanja v zaslon začne močno izločati stresni hormon adrenalin. Ta hormon je v večjih količinah za telo škodljiv in naslednjih 12 ur porabi telo za bojevanje z njim. Posledica so živčnost, agresija, hormonske motnje in nespečnost. Tudi kronična utrujenost, za katero ni povsem dokazan povzročitelj in prizadene predvsem mlade, zdrave osebe, naj bi bila skoraj zanesljivo nasledek škodljivega sevanja.
Španski profesor Marcel Rufo iz bolnišnice sv. Margarete v Madridu, je dokazal izredno škodljivo delovanje PEP na otroke. Šest mesecev je preučeval 289 otrok, starih od treh do dvanajst let. Tisti, ki so gledali televizijo več kot 50 minut na dan, so imeli trikrat slabše ocene, njihova koncentracija in učinkovitost sta se zmanjšali za petkrat, agresivnost in nemir pa povečala za trikrat. Te izsledke je potrdil tudi Jean Bourque, ortopedagog z akademije v Quebecu, Kanada.
Dr. Barry Wilson z inštituta Batelle Pacifique je ugotovil, da šibki elektromagnetni impulzi pri živalih zavirajo nastajanje melatonina, hormona, ki je nepogrešljiv za ohranitev imunskega sistema.

PREVEČ ADRENALINA V KRVI
Dr. Paul Nogier z univerze v Lyonu je z merjenjem srčno-ušesnega retleksa izvirno meril vitalno življenjsko polje ljudi. Dokazal je, da sevanje zaslona zelo hitro uniči človekovo bioenergijsko polje in ga po štirih urah gledanja televizije ali dela za računalnikom oslabi skoraj za četrtino. Po osmih urah ga je uničenega že 90 odstotkov! Telo doživlja uničevanje svojega bioenergij skega polja kot napad, ki ogroža njegov obstoj. Da bi se organizem obranil, začne izločati adrenalin. Ta sprva poživljajoči hormon za kratek čas mobilizira telesne moči, toda če je v krvi dalj časa, organizem močno načne. Težava je tudi v tem, da se visoka raven adrenalina, ki jo povzroči sevanje zaslona, lahko razkroji šele tedaj, ko se energijsko polje telesa povsem obnovi. Če je to 90-odstotno uničeno, potrebuje za obnovo 18 ur (pri 25 odstotni prizadetosti 6 ur). In prav v tem je jedro težave. Osebe, ki delajo pred zasloni (računalniki), nimajo na voljo 18 ur med koncem enega delovnega dne in začetkom drugega. Posledica tega je, da se bolezensko visoka raven adrenalina v krvi med tednom ne more odstraniti po naravni poti, ker mora počakati najprej na popolno obnovo telesnega bioenergijskega polja. Tako nastaja zmeraj večja negativna spirala, ki je še hujša pri tistih osebah, ki delajo v sobi, kjer je več računalnikov in so izpostavIjene "obstreljujočim" računalniškim zaslonom, ki "napadajo" iz različnih smeri. Logične posledice takšnih stresnih težav so oslabitev vida, težave z očmi, nevropsihološke okvare, okvare mišic in kosti ter kronična utrujenost.

STERILNI IN IMPOTENTNI
Poskusi, opravljeni na spolno še nedozorelih podganah, so že pred leti pokazali, da pulzirajoča elektromagnetna polja močno vplivajo na žleze z notranjim izločanjem, večina podgan je postala sterilna. Ker otroci prav tako še niso spolno zreli, se njihove žleze še posebno občutljivo odzivajo na sevanja zaslonov (televizija in računalniške igrice). Različne študije so pokazale, da se je količina spermijev mladih moških v zahodnih deželah znižala kar za četrtino!
Na 20. mednarodni letni konferenci IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, ki je bila konec oktobra 1998 v Hongkongu, je Svicar Jacques Surbeck poročal o vznemirljivih izsledkih. Prvič je namreč skupina raziskovalcev in zdravnikov dokazala, kako zasloni poškodujejo človeško spermo. Svežo spermo so v kozarcu (in vitro) izpostavili 24-urnemu sevanju zaslonov in po 24 urah je bilo 85 odstotkov spermijev mrtvih!

KAKO SE ZAVAR0VATI PRED ŠKODLJIVIM SEVANJEM?
Mogoči sta dve rešitvi: ali se povsem odpovedati zaslonom ali pa jih nadomestiti s ploskovnimi zasloni LCD, kakršne imajo prenosni računalniki. Ti zasloni delujejo tako, da nastajajo le majhna elektromagnetna polja, vendar so zelo dragi. Kar zadeva televizijske zaslone, pa za zdaj zanje še ni nadomestil. Ne zadoščajo niti številni varovalni filtri, ki sicer lahko izboljšajo kakovost slike in odstranijo elektrostatično napetost, ne morejo pa odstraniti pulzirajočih elektromagnetnih polj. Izjema je le švicarski varovalni filter BIOSHIELD , za katerega je dokazano, da prepreči učinek pulzirajočih elektromagnetnih polj na organizme. Učinkovit je dve leti. Predvsem pa preživimo pred zasloni čim manj časa - to velja zlasti za otroke.

Po reviji ZeitenSchrift priredila Daja Kiari
A URA - NOVEMBER - DECEMBER 2000