Ljubezen je najmočnejša energija v vesolju, ki lahko zbliža tudi prebivalce različnih planetov.

ČAS PREOBRAZBE PLANETA ZEMLJE IN ŽIVLJENJA NA NJEM

Nadaljevanje iz prejšnje številke

Preobrazba na Zemlji se ne bi mogla uresničiti, če nam pri tem ne bi izdatno pomagali naši starejši duhovni bratje. Pravzaprav nam leti stojijo ob strani že od nekdaj, le da smo se njihovega obstoja začeli zavedati šele pred nedavnim. Dolga tisočletja je bilo namreč človeštvo še tako nezrelo, da so lahko prihajali le posamezni duhovni mojstri, ki so delovali lokalno in si tedaj, ko so živeli, pridobili le maloštevilne učence. Seveda govorimo o znanih utemeljiteljev svetovnih religij -Jezusu, Budi itn. To so bitja, ki so že opravila svojo evolucijo na Zemlji in prihajajo zdaj sem prostovoljno. V zadnjem času se največ govori o vnovičnem prihodu Maitreje, učitelja sveta, ki je deloval skozi svojega učenca Jezusa, in nosi kristusovsko energijo ljubezni. Z njim so povezani številni čudeži, ki jih je po vsem svetu čedalje več: od jokajočih Marijinih kipcev, kipcev, ki pijejo mleko, pojavljanja energijsko bogatih vrelcev, čudežnih ozdravitev, nenavadnih napisov in podob, ki se pojavljajo vsepovsod, ipd. Vendar pa to ni edini način, kako nam naši starejši duhovni bratje pomagajo in nas opozarjajo na svojo navzočnost čeprav je verjetno najpresunljivejši. Enako pomembno in morda še obsežneje vplivajo po posameznikih, ki kanalizirajo njihovo energijo in tako na Zemljo prevajajo njihovo duhovno bogastvo.

 

 

CIVILIZACIJA ASHAN
Enega izmed najmočnejših vplivov ima nedvomno skupina bitij, ki sestavlja civilizacijo Ashan. To je skupina bitij, ki je starejša od Zemlje in človeštva in je sodelovala pri nastanku Zemlje. Ne gre za fizično civilizacijo, temveč za civilizacijo na zelo visoki etrski ravni, za katero je značilna visoka raven energije ljubezni; le-ta se izraža z umetnostjo, zlasti z glasbozvokom, pa tadi z barvo in obliko ter celo s književnostjo. V preteklosti je prav ta civilizacija navdihovala vse velike svetovne umetnike; od Beethovna, Mozarta, Bacha, van Gogha, Shakespearja, Michelangela do Leonarda da Vincija, Dostojevskega, Tolstoja, Georgea Bernarda Shawa in še mnoge druge, če naj naštejemo le najbolj znane; njihove mojstrovine, za katere se zdi, da segajo zunaj meja časa in prostora, so v resniciizraz večne Resnice. V novejšem času se je civilizaciji Ashan ponudilo še eno področje vplivanja - filmska umetnost. Filma Amadeus, ki je bil uspešnica pred poldrugim desetletjem, in lanska filmska uspešnica Titanik sta nastala neposredno pod njenim vplivom. Oba filma sta globoko presunila človeštvo in povzročila pravo pravcato manijo. Seveda ju ni mogla prezreti niti Ameriška filmska akademija, nagradila ju je s številnimi oskarji. Kakšna je energija, ki jo na Zemljo kanalizira ta civilizacija? Ashan deluje neposredno na srčno čakro. S svojo neizmerno globino, čustveno intenzivnostjo, lahko bi rekli poetičnostjo, se dotakne skoraj sleherne duše. V čem sta si omenjena dva filma podobna? Oba sta vrhunsko estetska, polna življenjske strasti, intenzivnih čustvenih stanj, ki subtilno prehajajo iz enega v drugo, in kljub izraziti tragičnosti, ki na koncu povzroči katarzo, sta prežeta z neko igrivostjo, duhovno čistostjo, nedolžnostjo. Poseben učinek pri obeh filmih je imela seveda glasba, ki je segla do globin srca. Zato je marsikdo za glasbo iz filma Titanik komentiral, da gre za angelsko glasbo oziroma za glasbo, ki "ni od tega sveta" - in ni se veliko zmotil. V resnici gre za tako visok duhovni svet, da bi ga lahko imenovali angelski. Čeprav se filmski ustvarjalci tega najbrž niti niso zavedali, so ustvarili mojstrovino vseh časov in ta je pošteno očistila zemeljski astral - tedaj, ko se je film vrtel v kinematografih sveta, je bilo bistveno manj samomorov, kriminala, pa tudi Zemljina atrnosfera je vibrirala z drugačno-višjo vibracijo. Za ljudi, ki kanalizirajo energijo Ashana, so značilne izjemno globoka čustvenost, impulzivnost (srce ima prednost pred razumom), skrajna nepreračunljivost (ki je včasih že na meji pomanjkanja samodiscipline), otroška neposrednost in pomanjkanje zanimanja za materialno pridobitništvo. Ce bomo brali življenjepise znanih umetnikov, ki so delovali v preteklih stoletjih na Zemlji, bomo videli, da so bili večinoma vsi takšni. Precej prevajajo energijo Ashana tudi nekateri sodobni ustvarjalci novodobne glasbe.

ALTEA USMERJA MENTALNO EVOLUCIJO
Druga visoko razvita skupina bitij, ki deluje za blaginjo človeštva, je Altea. Medtem ko se civilizacija Ashan ukvarja z razvojem človekovega astralnega, čustvenega sveta, se Altea ukvarja z mentalno evolucijo človeštva. Vsa velika znanstvena spoznanja, izumi in odkritja, pa tudi velike misli preteklih stoletij so nastali pod vplivom njenega delovanja. Prevodniki njene energije so bili Aristotel, Sokrat, Platon, Galileo, Kopernik, Tesla, Einstein, Marie Curie in še mnogi drugi. V sodobnem času je njena poglavitna naloga skrb za ekološko neoporečno tehnologijo in uporaba novih, neškodljivih virov energije. Posamezni tehnološki inovatorji, misleci in napredni dobromisleči znanstveniki, ki samostojno ali v skupinah delujejo po svetu, prevajajo na Zemljo njihovo energijo. Eden redkih posameznikov, ki je zmogel delovati pod vplivom kar dveh visoko duhovnih civilizacij hkrati, je bil Leonardo da Vinci. Kanalizirana energija Ashana je dobila izraz v njegovih prečudovitih umetniških stvaritvah, energija Altee pa v njegovih genialnih tehničnih inovacijah, ki jih je bilo človeštvo sposobno razumeti in uresničiti šele več stoletij pozneje.

ARAGONCI SKRBIJO ZA NAŠE ZDRAVJE
Tretja visoko razvita civilizacija je Aragon. Njena naloga je skrb za fizično telo - zdravje. Aragon je podobno kot Ashan in Altea začel delovati že v časih starega Egipta - vemo, da je bilo takrat poznavanje zdravilstva na zelo visoki stopnji. Njeno delovanje je bilo opazno zlasti v zadnjem stoletju, v katerem je medicinska znanost močno napredovala. Pravi kvantni preskok pa se zdravilski znanosti šele obeta. V sodobnem času se namreč Aragon osredotoča predvsem na višjo obliko zdravljenja - zdravljenje na etrski ravni, ki je pravzaprav v resnici odpovorna za naše fizično počutje. Stevilni zdravilci, ki opravljajo t. i. nekrvave operacije, to je operacije izključno na etrski ravni, in jih je po svetu že kar nekaj, kanalizirajo prav energijo te civilizacije. To je tudi oblika zdravljenja prihodnosti, ki bo čez slabih dvesto let popolnoma prevladala. V vmesnem času pa se bo v medicini uporabljal predvsem laser, ki je že na pohodu in že postaja "številka ena"; v tem času, ki bo poln presenetljivih odkritij v zvezi s človekovim energijskim ustrojem, se bo človeštvo lahko povsem prepričalo o pomembnosti energije (zvok, svetloba) oziroma vibracije, na zdravljenje.

MATRICA (INVOLIUCIJSKE SILE)
Nasproti tem civilizacijam, ki se trudijo za evolucijo na Zemlji, obstajajo tudi sile, ki evolucijo na Zemlji zavirajo, t. i. involucijske sile. Včasih jih najdemo tudi pod izrazi "matrica", "negativne sile", "črno bratstvo", tudi "drugi". Večini ljudi se upira razmišljanje o teh negativnih silah, vendar mojstri pravijo, da je pametno, da se te problematike zavemo, saj je ozaveščenost vedno najboljše orožje. V resnici te sile seveda nimajo nobene moči same po sebi. Mojstri jih primerjajo z antimaterijo; so torej kot neke vrste neobstoj ali bolje začasni obstoj, kot nekaj, kar daje privid resničnosti, a se hitro izkaže, da ni resnično (tako kot iluzorni milni mehurček, katerega neizbežna usoda je, da se prej ali slej razpoči). Kajti vsako zlo se mora prej ali slej umakniti močnejšemu dobremu ali drugače: vsak evolucijski zastoj ali korak nazaj se mora prej ali slej spremeniti v evolucijo in napredek. Kako deluje t. i. matrica? Nekaj je bilo o tem že napisano, tudi v reviji Aura. Temeljno načelo je, da se skuša vriniti tja, kjer nastane prazen prostor, to je prostor, ki ga ne zasedajo sile belega bratstva, sile evolucije. To velja tako v abstraktnem kot tudi konkretnem smislu. V konkretnem smislu npr. tako, da vsako živalsko vrsto, ki je iztrebljena z Zemlje, nadomestijo sile matrice s svojimi "predstavniki". Zato tisti posamezniki, ki se trudijo za obstoj ogroženih vrst (leteh je v zadnjem času čedalje več), opravljajo res pomembno poslanstvo. Tako so npr. te sile zasejale Zemljo s plazilci (kače, kuščarji, krokodili) in insekti (razen metuljev). Tega prvotno na Zemlji, za katero je bilo predvideno, da bo raj, ni bilo. O tem je pisal že guru Juktešar, guru slavnega Joganande, to pa potrjujejo tudi mojstri v svojih sodobnih kanaliziranjih. Vse to seveda ne pomeni, da moramo insekte in plazilce pobijati - navsezadnje so tudi oni del Stvarnika, četudi so manj prijetnega videza in vedenja.

NADZORUJMO SVOJ UM
Na abstraktni ravni pa vpliva matrica predvsem na naše mišljenje. In kjer ni ozaveščenosti, je torej nezavedno, to je duhovna tema z vsemi svojimi značilnostmi, zlasti strahom, jezo, pohlepom ipd., se vrine matrica. Mojstri zato pravijo, naj skušamo nadzorovati svoj um; vsakovrstne negativne misli namreč krepijo negativne sile.

Zdaj pa si poglejmo, katere so najočitnejše manifestacije matrice:
1.Matrica močno vlada medijem, zlasti časnikom in televiziji, tam je namreč kapital in predvsem moč, vpliv. Redkokateri mediji poročajo o razveseljivih novicah, temveč bralstvo raje zasipajo z mrhovinarskimi novicami o raznovrstnem nasilju in političnih škandalih, s čimer izdatno hranijo človekovo nižjo naravo in jo tako držijo v primežu nadzora.
2. Tudi multimedijska tehnologija in z njo navidezna resničnost in vsa sodobna tehnologija so "pridobitve" teh sil. V čem je težava omenjenih stvari? Težava je v tem, da ljudi oddaljuje od duše in jih poneumlja. Če
odmislimo, da vse te naprave uničujejo človekovo auro, in to je že dokazano.
3. Eden izmed najmočnejših področij delovanja matrice je, seveda, film, ki ima v današnji pop kulturi izredno pomembno mesto. Zlasti imamo v mislih Hollywood, ki je pravi koncentrat moči in na povprečnega sodobnega človeka vpliva bolj kot vsi drugi mediji skupaj. Večina filmov, ki so jih posneli v zadnjem desetletju (to so bile zlasti znanstvenofantastične grozljivke, trilerji in akcijski filmi s skrajno nasilnimi vsebinami), so bili narejeni z namenom, da do skrajnosti poneumijo Ijudi in jih skušajo zadržati v stanju letargične otopelosti, pobebljenosti, nezavedanja in predvsem - strahu! lzraziti vpliv teh sil je bilo zaznati v filmih, kot so Freejack, Osmi potnik (vsi deli), Rojena morilca, Ko jagenjčki obmolknejo, Ogenj na nebu in drugi znanstvenofantastični in futuristični filmi. Čeprav se tega večinoma niti ne zavedamo, je kakršen koli stik z vsebinami nižje vibracije za nas škodljiv in nas kontaminira. Ti filmi slabo vplivajo na ljudi, ker jih navdajajo z obupom, občutkom majhnosti, nepomembnosti, nemoči in absurdnosti in jih prepričujejo, da so žrtve in da se človek vsem težavam v življenju najlaže postavi po robu z nasiljem. Tudi zunajzemeljske civilizacije prikazujejo kot grozeče krvoločne stvore, to pa je pravzaprav čista projekcija naših lastnih bojazni. (Spielbergova ET vesoljček in Bližnja srečanja tretje vrste sta k sreči izjemi; kot značilno delo evolucijskih sil sta pokazala, da je Ijubezen najmočnejša energija v vesolju, ki lahko zbliža tudi prebivalce različnih planetov). Poglavitna težava je namreč v tem, da je matrica s filmom že tako prodrla v kolektivno podzavest človeštva, da je ogromno ljudi prepričanih, da jih mora biti strah, strašljivost iščejo ali so celo z njo zasvojeni, iščejo jo bodisi v kinematografih bodisi v športu - ekstremni oziroma adrenalinski športi so prav tako izraz tega izkrivljenega prepričanja.
In ta vera v strah je nevarna. Mojstri vedno znova poudarjajo, da je najpomembnejše znebiti se vsega strahu. Kajti strah je poglavitna ovira k Resnici - je Neresnica sama. To pa lahko storimo le z zavedanjem, to je z ljubeznijo.

AURA - FEBRUAR - MAREC 2000 - NASTJA SIMONITTI

 

prvi del je pa tukaj je pa totalno slab