UMETNOST

ENGLISH

 

Umetnost je ustvarjanje lepega. Približevanje popolnosti. Združevanje vidnega in nevidnega sveta. Večnost, izražena v minljivosti. Neskončnost, vtisnjena v končnost. Vsebina, zlita z obliko.

Umetnost je harmonija razmerij.

 

Literarna videoprojekcija v Cankarjevi knjižnici

Proezija (avtorska dela)

Proezija na razstavi (pesniško-fotografska razstava)

Pesniška razstava (izbrana dela iz svetovne in slovenske poezije)