home
oglasne kartice
nalepka in brošura
plakati
vidiki
škoda
apel
zgodovina

 

 

Apel

Tudi ti podpiši APEL na predstavnike ljudstva v parlamentu za ukinitev prohibicije na področju mehkih drog!

Podpisniki tega apela smo mnenja, da prohibicija na področju mehkih drog ne prinaša večje druzbene harmonije oziroma ne učinkuje v korist davkoplačevalcev in je v nasprotju s pravico odraslih ljudi, da odločajo o svojem zivljenju po lastni presoji.

  • Pozivamo naše zakonodajne organe, da se znebijo protislovij v zakonih, ki obravnavajo droge, in prenehajo ščititi interese gospodarstva, petrokemičnih, farmacevtskih, tobačnih in papirnih lobijev ter s tem povzročati druzbeno škodo. To je kriminaliziacija in posledično marginalizacija uporabnikov mehkih drog. Stroški preganjanja, sojenja in kaznovanja uporabnikov stanejo preveč davkoplačevalskega denarja, ki naj ga drzava raje kot za kurativo porabi za preventivo in osveščanje o drogah.
  • Prohibicija je glavna pozročiteljica kriminala, saj dviguje cene drog in tako prisili ljudi, ki jih zlorabljajo, h kriminalnim dejanjem, prostituciji in širjenju raznih bolezni. Z ukinitvijo prohibicije bi pripomogli k zmanjšanju te vrste problemov in omejili črni trg na področju drog ter tako imeli večji pregled in kontrolo nad uporabniki in stanjem v drzavi.
  • Drzava s prepovedjo uporabe mehkih drog v medicinske namene ljudem preprečuje dostop do dokazano učinkovitih in edinih poznanih zdravil za nekatere bolezni, kar pomeni, da z rigidnimi zakoni odteguje ozdravitev nekaterim bolnim ljudem. Tako na področju medicine ne sledimo vzorom iz napredne tujine (Kalifornija, Arizona, Nizozemska...), kjer se je zakonodaja ze spremenila. Spreminja se tudi v drugih evropskih drzavah.
  • Odločno obsojamo drzavno-ideološko in medijsko skonstruirano predstavo o škodljivosti zmerne uporabe mehkih drog, saj so mnoge raziskave in rezultati amsterdamskega eksperimenta pokazale, da ukinitev prohibicije ne zviša števila uporabnikov, ne vpliva na zvišano stopnjo nasilja in v zmernih količinah ne povzroča trajnih in usodnih posledic za človeka.
  • Drzava naj z birokratskimi manevri ne preprečuje gojenja industrijske konoplje za pridobivanje izključno koristnih in okolju neškodljivih snovi, ki bi lahko v polnosti nadomestile nekatere človeku in naravi škodljive snovi.

Apeliramo na predstavnike ljudstva v parlamentu, naj prenehajo s prohibicijo mehkih drog in zahtevamo, naj predlagajo zakone, temelječe na objektivnih kriterijih in strokovnih raziskavah. Zahtevamo, naj se odpravi pristranskost pri sprejemanju regulativ na področju mehkih drog, ki je sugerirana s strani ekonomskih lobijev in na škodo splošni druzbeni blaginji. Zahtevamo, naj se v parlamentu obravnavajo pogoji, pod katerimi so droge lahko uporabljene, kupljene ali prodane, enako kot zakoni, ki regulirajo alkohol in tobak, ki sta škodljivejša od mnogih drog. Ne zagovarjamo stališča, da naj bo droga dosegljiva komurkoli in kadarkoli, ampak se zavzemamo za racionalnejše in bolj konsistentne zakone v korist ljudstva.

Tudi ti podpiši APEL na predstavnike ljudstva v parlamentu za ukinitev prohibicije na področju mehkih drog

MMM - Milion Marihuana marš
Marihuana marš - Ljubljana