home
oglasne kartice
nalepka in brošura
plakati
vidiki
škoda
apel
zgodovina

 

 

Nalepka

Nalepka:
Prohibicija slepi

Za vse ravne površine.

 

Brošura

Knjižica o prohibiciji

z vsemi podrobnimi podatki o razlogih in posledicah prohibicije.
Presnemi si PDF [ 235 kB ]

Oblikovanje: Projekt Propaganda

MMM - Milion Marihuana marš
Marihuana marš - Ljubljana