home
oglasne kartice
nalepka in brošura
plakati
vidiki
škoda
apel
zgodovina

 

 

Ekonomska škoda kot posledica prohibicije

V preteklih 25-ih letih je politika ZDA na področju drog bazirala na izvajanju prohibicije in tako v veliki meri sankcionirala uporabnike in prodajalce prepovedanih drog. Kljub temu je stopnja prekrškov in kaznovanja povezanih z drogo linearno rasna in dosegla 1.5 miljona aretacij v letu 1996 zaradi prekrškov povezanih z drogo, kar pomeni 10-kratno povečanje aretacij te vrste od leta 1979. Danes izvajanje politike in zakonov na področju drog sestavlja 67 % od skupno 16 miljard dolarjev vrednega federalnega proračuna za regulativo drog in stane še dodatnih 20 miljard dolarjev na leto za izvajanje zakonov na državni in lokalni ravni, za razliko od 7.6 miljard dolarjev namenjenih za zdravljenje, preprečevanje in raziskave.

Navkljub povprečnemu zmanjšanju uporabe drog od leta 1979, smo priča dramatičnemu povečanju policijskih in medicinskih intervencij povezanih z drogo in povečani smrtnosti, kot posledico drog, ravno v obdobju povečane regulative na tem področju.

Po poročilu nemške revije Der Spiegel je skupen letni znesek stroškov/ekonomske škode v Nemčiji, ki jo povzroča prohibicija drog naslednja (v miljonih mark).

1. Policija 480
2. Policija (raziskovanje) 1288
3. Škoda na lastnini 3223
4. 4 miljone dni v zaporu: 515
5. Bolnice, terapija 602
6. Prevencija, raziskave 25
7. Preventivne akcije v tujih državah 45
8. Izguba produktivnosti zaradi bolezni in smrti 6741

Skupaj 13 748,00 miljonov mark

Nove vizije

Bruce K. Aleksander verjame, da je najobetavnejša alternativa obravnavanja problema drog kot normalen socialni problem in ne kot izredne probleme, ki terjajo nasilni poseg. Kot alternativo univerzalni prohibiciji ne predlaga univerzalne legalizacije, ampak vrnitev na lokalno kontrolo, pravno in kazensko, tako da občine, pokrajine in države razvijajo metode kontrole drog v skladu s svojim okusom in odpori ter svojo tradicijo osebne svobode.

Legalizacija ne pomeni odobravanja uporabe drog, temveč priznanje pravice odraslim ljudem, da izbirajo po lastni presoji, brez strahu pred kriminalizacijo.

Legalizacija ne pomeni proste prodaje drog, ampak priznanje statusa trenutno prepovedanim mehkim drogam, da so kot alkohol in tobak opojne snovi, ki jih je treba zakonsko omejiti.

Ekon.: V primeru legalizacije bi bila droga dosegljiva na običajnih prodajnih mestih (v lekarnah), opremljena z opozorilom Ministrstva za zdravstvo. Prodaja bi bila omejena le na odrasle, kar pa nebi bila učinkovita omejitev pred njeno zlorabo. Legalizacija bi vplivala tudi na kakovost proizvodov. Na legalnem trgu bi imele droge potrjeno stopnjo čistosti zajamčeno z blagovno znamko in podvrženo zakonom, ki ščitijo potrošnika. Zelo verjetno bi se zvečala uporaba, predvsem zaradi nižjih cen. Pogosta je predpostavka, da zaradi zasvojenosti uporabniki ne reagirajo na spremembo cen in tako bi legalizacija povečala tisti del dohodka, ki bi ga ostali uporabniki namenili za življensko nujne izdatke (hrano, stanovanje). Večjo skrb pa bi bilo potrebno posvečati novim in občasnim uporabnikom, katerih povpraševanje bi bilo bolj občutljivo na nenadno znižanje cen. Če bi država legalni ceni dodala davek, bi povpraševanje po drogah verjetno ostalo stabilno, saj bi s tem preprečili naraščanje števila priložnostnih uporabnikov.

Soc.: Legalizacija bi občutno zmanjšala "stranske učinke" mamil, kot so nezaposlenost, slabo zdravstveno stanje, revščina in kriminal... Proces legalizacije bi moral vsebovati že predhodno fazo osveščanja o drogah in izobraževalnih programov, ki bi jih kasneje ob implementaciji sproščenih zakonov financirali iz novo uvedenih davkov na droge. Ti programi bi bili usmerjeni k premišljeni uporabi vseh vrst drog in osveščali o nevarnostih pri zlorabi. Davek uveden na droge bi moral biti tako nizek, da bi črnemu trgu onemogočal profitabilnost in hkrati tako visok, da bi zadostoval za kritje zdravstvenih in socialnih stroškov uporabe mamil. Z legalizacijo bi se zmanjšal finančni pritisk na redne uživalce, kateri se nebi bili prisiljeni zatekati h kriminalu in prostituciji za pridobivanje denarja. Zmanjšalo bi se število njihovih seksualnih partnerjev, kar pomeni tudi udarec proti širjenju AIDS-a in drugih bolezni.

MMM - Milion Marihuana marš
Marihuana marš - Ljubljana